Yeni Yönetim Kurulu

” Ankara’daki Ödemişliler Kültür ve Dayanışma Derneği, 18 Ocak 2015 pazar günü yaptığı olağan Genel Kurulunda 2015 – 2016 yıllarını kapsayacak yeni Yönetim ve Denetim Kurullarını oluşturmuştur.
Yönetim Kurulu (Asil)
Başkan: İbrahim Nejat ÇERÇİ
Başkan Yardımcısı: Mutahhar AKSARI
Muhasip Üye: Fatma ERBAY
Yazman Üye: Eray ÖZGÜLER
Üye: Mustafa Kemal CAMKIRAN
Yönetim Kurulu(Yedek)
Üye: Tülay ÖZGÜLER
Üye: Sami DÖNMEZ
Üye: M.Ruhi GÜLLER
Üye: Neccar TÜRKCAN
Üye: Yaylagül DEMİRBAĞ
Denetleme Kurulu(Asil)
1. H. Aydın BİLGİN
2. Nedim NAMDAR
3. Özden TOKEL
Denetleme Kurulu(Yedek)
1. Ülkü ÖZGÜLER
2. Erdinç GÜDER
3. Saime TÜRKCAN
dan oluşmaktadır.